DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SDH Brodek u Prostějova

                                       ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA            

Zásahová jednotka městyse Brodek u Prostějova je zařazena dle plošného pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany do kategorie JPO II/1 a jejím zřizovatelem je městys Brodek u Prostějova.Doba určená k výjezdu jednotky je 5.minut  v počtu 1+3 a jednotka je začleněna do IZS ČR.  

Hasební obvod naší jednotky se řídí PPP OLK.Poplach jednotce vyhlašuje KOPIS OLK pomocí AMDS (Automated Message Delivery System - Automatizovaný systém odesílání hlasových zpráv) každému členovi jednotky na mobil,dále pomocí aplikace pro podporu výjezd JSDH - VP RECEIVER a dálkově řízenou elektronickou sirénou.Každoročně naše jednotka zasahuje v úzké součinnosti s jednotkou HZS Prostějov u požárů i technických zásahů,dopravních nehod a dalších mimořádných událostí.

Po odborné stránce jsou členové naší jednotky připraveni k zásahu u požárů ,dopravních nehod,technických pomocí a jiných mimořádných událostí.Jsou proškoleni pro použití dýchací techniky, motorových pil i moderní hasební techniky. Jednotka se účastní každoročně cyklické přípravy pořádané HZS Prostějov,praktického výcviku,přípravy na poligonu, taktických cvičení a soutěží v rámci okrsku a odborné přípravy v rámci naší jednotky. Samozřejmostí je údržba svěřené techniky a věcných prostředků.