DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SDH Brodek u Prostějova

MUZEUM

Na vybudování muzea se sbor zaměřil v letech 1980 - 1983. Dne 20. 05. 1983 byla v hasičské zbrojnici otevřena "Síň tradic požární ochrany". Síň byla vybudována brigádnicky místními členy sboru. Náklady byly hrazeny sborem, za podpory místního obecního úřadu. Z důvodu malých prostor byla síň dvakrát rozšiřována.  Iniciátorem celé této akce byl František Langer, tehdejší velitel okresního sdružení hasičů v Prostějově a dlouholetý velitel sboru v Brodku. Jako jeden z prvních byl v roce 1984 vyznamenán čestným titulem a medailí "Zasloužilý člen PO". V roce 1996 při 110. výročí založení SDH v Brodku vyznamenán "Řádem sv. Floriána". Zemřel 2.6.1999.  

         

                                                                                      František Langer                                                    

 V roce 2006  muzeum dostalo důstojné prostory v nově postavené hasičské zbrojnici.

      

Muzeum je přístupné všem občanům po celý rok na předem domluveném termínu na telefoním čísle:                      776 615 254      p. Černý            

 V muzeu můžeme shlédnout mnoho zajímavých exponátů např. dokumenty z historie sboru, dvoukolové i čtyřkolové hasičské stříkačky (nejstarší trakařová z roku 1893), hasičský automobil firmy Wikov z Prostějova, všechny druhy hasičských přileb, náčelnické sekyrky, dobové hasičské uniformy (i stejnokroje z několika sousedních zemí), lucerny, trubky a historický prapor XI. župy Prostějovské z roku 1927.

      

Dne  22.9.2010  převzal náměstek starosty SDH  Brodek u Prostějova Pavel Pospíšil a čestný starosta SDH  Rostislav Černý v obřadní síni radnice v Prostějově z rukou krajského ředitele HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Koláříka „Pamětní medaili k 10.výročí HZS ČR“udělenou generálním ředitelem HZS ČR  genmjr. Ing. Miroslavem Štěpánem Hasičskému muzeu v Brodku u Prostějovaza vedení a dochování historie požární ochrany.
Toto ocenění je důkazem toho ,že usílí které vkládáme má význam a uznání. Všem, kdo se podílel a podílí  ve svém osobním volnu svou prací na zachování historie a tradic patří velké díky.